Pasjans - Zasady gry i strategie

Liczba graczy: 1
Liczba gier karcianych: 1

Wprowadzenie

Pasjans jest jedną z najbardziej popularnych gier karcianych na świecie. Pasjans jest dość trudną grą i nie zawsze można ją skończyć. Częstotliwość wygranej zależy przede wszystkim od rozdania.

Rozmieszczenie kart

Karty rozkłada się w siedmiu kolumnach, wierzchnia karta każdej kolumny musi być odkryta. 24 pozostałe karty należy położyć na stosie obok kolumn. Jest to stos rezerwowy. Nad rozdanymi, ułożonymi w kolumny kartami, znajdują się cztery pola bazowe.

Cel gry

Pasjans ma na celu ułożenie czterech stosów kart, karty przekładamy z kolumn na pola bazowe. Każda stos zawiera karty tego samego koloru. Karty w stosach muszą być poukładane w kolejności od asa do króla (A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-D-K).

Przenoszenie kart

Karty można przekładać między kolumnami zgodnie z następującymi zasadami:

Można położyć kartę na odkrytej karcie w danej kolumnie, jeżeli różni się ona kolorem i jest kartą niższą o jedno oczko. Na przykład: jeżeli w danej kolumnie odkryta jest ósemka trefl, można na niej położyć czerwoną siódemkę (karo lub kier, znaczenie ma tylko kolor). Następnie na siódemkę kładziemy czarną szóstkę i tak dalej.

Karty między kolumnami można przekładać pojedynczo lub w grupach (jeżeli są ułożone we właściwej kolejności). Jeżeli na czerwonej szóstce, leży czarna piątka, a na niej z kolei czerwona czwórka, można je razem przełożyć na czarną siódemkę.

Po zdjęciu odkrytej karty z danej kolumny, można odwrócić kolejną, aż kolumna będzie pusta; gdy kolumna jest pusta można w niej położyć króla, by rozpocząć nową kolumnę (lub kilka kart w kolejności, gdzie pierwsza (spodnia) karta jest królem).

Pasjans ma na celu ułożenie wszystkich kart na czterech stosach. Na spodzie każdego stosu musi leżeć as. W miarę odkrywania kolejnych kart należy je położyć na asie, tak by powstał stos danego koloru. Na przykład po położeniu na polu bazowym asa pik, należy na nim następnie położyć dwójkę pik, trójkę pik na dwójce itd., aż do ułożenia pełnego stosu.

Po położeniu karty na stosie, można ją ponownie położyć w kolumnach, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Jak korzystać ze stosu (rezerwowego) niewykorzystanych kart?

Gdy nie można już przemieszczać kart między kolumnami, należy skorzystać z pozostałych kart (stos) rezerwowy. Pasjans tu omawiany to gra, w której wykłada się po 3 karty, tak jak w pierwotnej wersji gry. Można go także ustawiać, wykładając 1 kartę; więcej informacji na ten temat znajduje się w części Warianty gry.

Przy wykładaniu 3 kart, należy wykładać po trzy karty kolejno na stos. Trzecią (wierzchnią) z wyłożonych kart można przełożyć. Pozostałych dwóch kart nie można użyć, jednak gracz je widzi. Wierzchnią kartę można przełożyć w miarę możliwości albo do kolumny, albo na pola bazowe.

Jeżeli nie można wykorzystać wyłożonej karty, należy odwrócić trzy kolejne karty. Można to robić bez ograniczeń. Po odwróceniu wszystkich kart w stosie, należy je ponownie odwrócić i rozpocząć procedurę od początku. Uwaga! Kart nie tasuje się ponownie.

Wygrany pasjans

Gra trwa dopóki nie ułożysz wszystkich 4 stosów, bądź do momentu, w którym nie ma już możliwości ruchu. Pasjans kończy się wygraną, jeśli ułożyłeś wszystkie cztery stosy.

Warianty gry

Pojedyncze karty ze stosu:

W tym wariancie zamiast korzystać z co trzeciej karty ze stosu, możesz przeglądać kartę po karcie. Dzięki temu szanse na wygraną są znacznie wyższe.

Ograniczona liczba kart ze stosu:

W tym wariancie można skorzystać ze stosu rezerwowego ograniczoną liczbę razy, przeważnie trzy.

Ograniczenie czasowe:

Pasjans online w niektórych wersjach daje ograniczoną ilość czasu na rozegranie gry, przeważnie jest to pięć minut.

Pasjans - wskazówki i strategie

Poniżej znajdziesz ogólne wskazówki strategiczne dotyczące układania pasjansa. Stosuj się do nich, by zwiększyć swoje szanse na wygraną:

1) Wyznacz sobie priorytet, by przekładać karty w kolumnach lub na stosy na polach bazowych. Korzystaj ze stosu rezerwowego, tylko gdy nie ma już innej możliwości.

2) Niektórzy gracze twierdzą, że należy wyłożyć cały stos rezerwowy, ale nie korzystać z kart. Wówczas widzisz, co znajduje się w stosie rezerwowym, i wiesz jak najlepiej wykorzystać te karty.

3) Skoncentruj się na tym, by najpierw odwrócić karty w najdłuższej kolumnie (najbardziej na prawo). Jeżeli nie odwrócisz kart w najdłuższej kolumnie jako pierwszych, wzrasta ryzyko impasu w grze.

4) Równomierne wypełnienie czterech kolumn kartami to właściwa strategia.

5) Czasem nie ma sensu używać wszystkich trzech kart ze stosu rezerwowego. Jeżeli tak zrobisz, to podczas następnego wykładania karty będą dokładnie takie same.

Zobaczysz, stosując się do tej zasady, będziesz wygrywał coraz więcej partii!